Säännöt

PURUVEDEN LOHIKUNINGAS 2024 SÄÄNNÖT

1. Kilpailun nimenä on Puruveden Lohikuningas 2024.
2. Kilpailun järjestäjänä toimii Karjalan Kalamiehet ry.
3. Kilpailuaika on lauantaista 29.6.2024 klo 14.00 sunnuntaihin 30.6.2024 klo 14.00 asti.
4. Kilpailualue on Puruveden Hummonselällä. Alueen kartta jaetaan kilpailun alkaessa.
5. Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan.
6. Ilmoittautuminen katsotaan suoritetuksi, kun osanottomaksu on maksettu.
7. Kilpailijoilla tulee olla valtion kalastonhoitomaksu maksettuna asetuksen mukaisesti.
8. Kelluntavälineet tulee kunkin osallistujan järjestää itse.
9. Kilpailussa on kaksi sarjaa: lohikalat sekä muut kalat.
– Suurimman lohikalan saanut on vuoden Puruveden Lohikuningas tai –kuningatar
– Lohikaloiksi luetaan järvilohi ja -taimen, joista rasvaevälliset järvilohet ja taimenet ovat rauhoitettuja sekä nieriä
– Alamitat ovat lohikaloissa: rasvaevätön taimen 50 cm, rasvaevätön järvilohi 60 cm. Muiden kalojen sarjassa hauki 50 cm, kuha 45 cm, harjus ja ahven 35 cm, muut kalat 40 cm
– Alamittaisen kalan tuonti punnitukseen johtaa venekunnan hylkäämiseen
– Saaliskiintiö: vapaa-ajankalastuksessa sallitaan enintään yhden rasvaevättömän järvilohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti. Eli yhdelle kalastajalle sallitaan yksi rasvaevätön järvilohi lauantaina ja yksi rasvaevätön järvilohi sunnuntaina. Jos venekunnassa on kaksi kalastajaa niin silloin sallitaan kaksi järvilohta sekä lauantaina että sunnuntaina. Tämä koskee vain järvilohta ei muita lohikaloja.
10. Kilpailijan on välittömästi tainnutettava saalis, suolistettava se, munuaiset pitää jättää. Kidukset on oltava paikoillaan. Selkärangan on oltava ehjä. Säilytys mahdollisimman viileässä ja suojaisessa paikassa.
11. Sijoitus ratkeaa kummassakin sarjassa painon perusteella. Tasatulokset ratkaistaan arpomalla.
12. Kilpailu on venekuntien välinen. Venekunnan miehistönä on enintään 2 henkilöä, joiden mukana saa olla kaksi v. 2010 tai myöhemmin syntyneitä jäseniä.
13. Kaikki venekunnat osallistuvat molempiin sarjoihin.
14. Kilpailussa on lisäksi joukkuekilpailu, johon kuuluu 2–3 venekuntaa. Joukkuekisaan voi osallistua lohikuningas kisaan ilmoittautuneet. Joukkuekilpailu on pisteytyskilpailu: lohikalat 5 x ja muut kalat 1 x kalojen paino.
15. Mahdolliset palkinnot ovat venekuntien yhteisiä. Palkinnot ilmoitetaan lakien ja säädösten mukaisesti verottajan tulorekisteriin, joka voi vaikuttaa voittajan omaan henkilöverotukseen, avustuksiin tai tukiin. Voittajien tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä sekä antamaan tilinumeronsa voittojen maksua varten.
16. Pyyntitavoista on sallittu vetouistelu soutamalla. Vieheet on laskettava pyyntiin, heittäminen on kielletty.
17. Vapoja saa venekunnalla olla enintään 2 ja kussakin siimassa vain 1 viehe. Vieheen koukkujen lukumäärää ei ole rajoitettu. Varavavat on sallittu. Vapojen pituus max 3,5 m.
18. Perho on uistimeen verrattava viehe ja siimaa kohden on sallittu vain yksi perho. Perhoa ei saa käyttää lisävieheenä.
19. Täkyraksin käyttö on sallittu. Kaikuluotaimen, elektronisten apuvälineiden ja GPS-paikantimen käyttö on sallittu.
20. Erilaisten syvääjien, kelluttimien, etuhoukuttimien ja plaanarien käyttö on sallittu.
21. Kilpailun lähtöpaikkoina toimivat Ruokkeen Lomakylä ja Mäntyrannan Lomakylä.
22. Kilpailijoilla on oikeus rantautua kilpailun aikana valvottuihin lähtöpaikkoihin sekä erikseen varattuihin rantautumispaikkoihin (kartan paikat 1–8)
23. Saadut kalat täytyy luovuttaa lähtöpaikkoihin, jotka toimittavat kalat punnituksen jälkeen kylmiöön. Punnituksessa kalat merkitään leikkaamalla pyrstöevä. Kolme suurinta lohikalaa pidetään järjestäjien hallussa aina palkintojen jakotilaisuuteen asti. Muut kuin palkintosijojen kalat voi hakea merkittyinä kilpailun protestiajan jälkeen Ruokkeen lomakylän punnitusalueelta.
24. Sunnuntaina kilpailijoiden on toimitettava kalat lähtörantaan (kartan paikat nro 2 ja 4) klo 14.05 mennessä eli veneen tulee olla rannassa viimeistään klo 14.00, jotta saalis hyväksytään mukaan kilpailuun.
25. Kilpailuveneet eivät saa kohdata vesillä muita kilpailijoita tai ulkopuolisia, paitsi hätätilanteessa. Veneitä ei saa siirtää kesken kilpailun hinaamalla tai maitse.
26. Järjestäjillä on oikeus sulkea kilpailija pois, mikäli tämä aiheuttaa vaaraa itselle tai muille vesillä liikkuville.
27. Protestiaika 15 minuuttia tulosten julkistamisen jälkeen.
28. Karjalan Kalamiehet pitää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.