Saaliin luovutus ja kalojen alamitat

Saalis on luovutettava lähtöpaikkojen rantavahdeille. Varmista että luovutetut kalat kirjataan kilpailijakorttiisi. Kilpailijan on suolistettava saalis, munuaiset pitää jättää. Kidukset on oltava paikoillaan. Selkärangan on oltava ehjä.
Sunnuntaina kilpailijoiden on toimitettava itse kalat lähtöpaikkojen valvojille ennen klo 14.00
Punnituksessa kilpailukalat merkitään leikkaamalla pyrstöevä. Kolme suurinta lohikalaa pidetään järjestäjien hallussa aina palkintojenjakotilaisuuteen asti.

Kilpailijan ohje (ohje ja säännöt jaetaan kartan lisäksi ilm. yhteydessä)

Kalojen alamitat:

Järvilohi rasvaeväleikattu vähintään 60cm
Järvilohi jonka rasvaevä on tallella, on rauhoitettu
Taimen rasvaeväleikattu vähintään 50cm
Taimen jonka rasvaevä on tallella, on rauhoitettu
Nieriä vähintään 60cm
Kuha vähintään 45cm
Harjus vähintään 35cm
Muut kalat vähintään 40 cm
Harjus ja ahven vähintään 35 cm
Hauki vähintään 50 cm
Saaliskiintiö: sallitaan enintään yhden rasvaevättömän järvilohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti.

Tietoja linkeistä:
http://www.muikkusuomi.fi/index?page=4
http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/
Asetuksen karttaliite (ensimmäisellä sivulla Puruveden tiedot) (pdf)
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151360

Pyyntimitat vapaa-ajankalastuksessa 1.1.2016 alkaen Kalastusviranomainen
(ELY -keskus) voi määrätä alueellisesti näistä enintään 20 % poikkeavia pyyntimittoja.