Lohikummit – taustoja & tavoitteita

Lohikalojen luontaiset lisääntymispaikat ovat katoamassa ja sen takia tarvitaan myös kalanpoikasten istutuksia.

Toukokuun 2019 aikana tehtiin useiden yksityisten tahojen toimesta kalanpoikasten istutuksia Puruveteen sen itä- että länsirannoilta. Lohikalojen ja järvitaimenen istutuksia ei voi tehdä liikaa. Kalalajien valinnat ja istutuspaikat valitaan yhdessä ammattilaisten kanssa.

Puruveden ympäristön kalatoimijat keräävät vapaa-ehtoisvoimin istutuksiin tarvittavia varoja. Tavoitteena on istuttaa lohikaloja vähintään yhtä paljon kuin vuonna 2019 ja mielummin enemmän.

Karjalan Kalamiehet panostavat Puruveden lohikalakantoihin tarjoamalla sekä kuluttajille että yrityksille mahdollisuuden lähteä mukaan arvokkaaseen työhön vesistöjen ja kalakantojen puolesta. Karjalan Kalamiehet koordinoi varojen keräämistä ja yhdessä kalatalousalueen kanssa kalanpoikasten ostoa ja niiden istutuksia sekä tiedottamisesta lohikummeille ja yhteistyökumppaneilleen.

Karjalan Kalamiesten keräämät varat käytetään täysimääräisesti kalanpoikasten istutuksiin. Projektin muut kulut maksetaan Karjalan Kalamiesten muista tuloista.

Tiedustelut: Taina Arvekari 0400 – 418 933 toimisto@karjalankalamiehet.fi