Säännöt

PURUVEDEN LOHIKUNINGAS 2019 SÄÄNNÖT

1. Kilpailun nimenä on Puruveden Lohikuningas 2019

2. Kilpailun järjestäjänä toimii Karjalan Kalamiehet ry.

3. Kilpailuaika on lauantaista 29.6. klo 14.00 sunnuntaihin 30.6. klo 14.00.

4. Kilpailualue on Puruveden Hummonselällä. Alueen kartta jaetaan kilpailun alkaessa. 

5. Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan.

6. Ilmoittautuminen katsotaan suoritetuksi, kun osanottomaksu on maksettu.

7. Kilpailijoilla tulee olla valtion kalastuksenhoitomaksu maksettuna asetuksen mukaisesti.

8. Kelluntavälineet tulee kunkin osallistujan järjestää itse.

9. Kilpailussa on kaksi sarjaa: lohikalat sekä muut kalat.

– Suurimman lohikalan saanut on vuoden Puruveden Lohikuningas tai –kuningatar

– Lohikaloiksi luetaan järvilohi ja -taimen, joista rasvaevälliset järvilohet ja taimenet ovat rauhoitettuja sekä nieriä

– Alamitat ovat lohikaloissa: rasvaevätön taimen 50 cm, rasvaevätön järvilohI 60 cm. Muiden kalojen sarjassa hauki 50 cm, kuha 45 cm, harjus ja ahven 35 cm, muut kalat 40 cm

– Alamittaisen kalan tuonti punnitukseen johtaa venekunnan hylkäämiseen

– Saaliskiintiö: vapaa-ajankalastuksessa sallitaan enintään yhden rasvaevättömän järvilohen saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti

10. Kilpailijan on suolistettava saalis, munuaiset pitää jättää. Kidukset on oltava paikoillaan. Selkärangan on oltava ehjä.

11. Sijoitus ratkeaa kummassakin sarjassa painon perusteella. Tasatulokset ratkaistaan arpomalla.

12. Kilpailu on venekuntien välinen. Venekunnan miehistönä on enintään 2 henkilöä, joiden mukana saa olla kaksi v. 2006 tai myöhemmin synt. jäseniä.

13. Kaikki venekunnat osallistuvat molempiin sarjoihin.

14. Kilpailussa on lisäksi joukkuekilpailu, johon kuuluu 2-3 venekuntaa. Joukkuekisaan voi osallistua lohikuningas kisaan ilmoittautuneet. Joukkuekilpailu on pisteytyskilpailu: lohikalat 5 x ja muut kalat 1 x kalojen paino.

15. Mahdolliset palkinnot ovat venekuntien yhteisiä. Palkinnot ilmoitetaan lakien ja säädösten mukaisesti tulorekisteriin, joka voi vaikuttaa voittajan verotukseen. Varaudu todistamaan henkilöllisyys palkintojen lunastuksen yhteydessä.

16. Pyyntitavoista on sallittu vetouistelu soutamalla. Vieheet on laskettava pyyntiin, heittäminen on kielletty.

17. Vapoja saa venekunnalla olla enintään 2 ja kussakin siimassa vain 1 viehe. Vieheen koukkujen lukumäärää ei ole rajoitettu. Varavavat on sallittu. Vapojen pituus max 3,5 m.

18. Perho on uistimeen verrattava viehe ja siimaa kohden on sallittu vain yksi perho. Perhoa ei saa käyttää lisävieheenä.

19. Täkyraksin käyttö on sallittu.

20. Veneitä ei saa siirtää kesken kilpailun hinaamalla tai maitse.

21. Elektronisten apuvälineiden ja lämpömittareiden käyttö on kielletty.

22. Matkapuhelimen ja GPS -paikantimen käyttö on sallittu.

23. Erilaisten syvääjien, kelluttimien, etuhoukuttimien ja plaanarien käyttö on sallittu.

24. Kilpailun lähtöpaikkoina toimivat Ruokkeen Lomakylä, Karjalan Lomakeskus, Mäntyrannan Leirintäalue ja Karjalan Kievari, jossa on kilpailukeskus.

25. Kilpailijoilla on oikeus rantautua kilpailun aikana valvottuihin lähtöpaikkoihin sekä erikseen varattuihin rantautumispaikkoihin (kartan paikat 1-8)

26. Saadut kalat täytyy luovuttaa kesken kilpailun lähtöpaikkoihin, jotka toimittavat kalat punnituksen jälkeen kylmiöön. Punnituksessa kalat merkitään leikkaamalla pyrstöevä. Kolme suurinta
lohikalaa pidetään järjestäjien hallussa aina palkintojen jakotilaisuuteen asti. Muut kuin palkintosijojen kalat voi hakea merkittyinä kilpailun protestiajan jälkeen torialueelta Karjalan Kalamiesten kioskin nurkalta.

27. Sunnuntaina kilpailijoiden on toimitettava kalat lähtörantaan (kartan paikat nro 1-4) klo 14.05 mennessä eli veneen tulee olla rannassa viimeistään klo 14.00, jotta saalis hyväksytään mukaan kilpailuun.

28. Kilpailuveneet eivät saa kohdata vesillä muita kilpailijoita tai ulkopuolisia, paitsi hätätilanteessa.

29. Järjestäjillä on oikeus sulkea kilpailija pois, mikäli tämä aiheuttaa vaaraa itselle tai muille vesillä liikkuville.

30. Protestiaika 15 minuuttia tulosten julkistamisen jälkeen.

31. Karjalan Kalamiehet pitää oikeuden sääntömuutoksiin.