Tietosuojaseloste

Karjalan Kalamiehet ry:n on päivittänyt 22.6.2019 tietosuojaselosteensa ja sitä ennen on tarkistettu, että tietoturva-asiat ovat ajantasalla. Periaatteemme on, että jäsentemme ja asiakkaittemme henkilötietoja käsiteltäessä noudatetaan tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tietosuojaperiaatteita lainmukaisesti, asianmukaisesti ja henkilön kannalta läpinäkyvästi, luottamuksellisesti sekä turvallisesti.

Pääasiallisesti keräämme henkilötietoja verkkopalveluistamme, suoraan jäseniltämme ja asiakkailtamme itseltään sekä analytiikan avulla. Henkilötietoja voidaan päivittää myöhemmin asiakkuus- tai markkinointisuhteen aikana. Asiakkuuden henkilötietoja säilytetään maksimissaan 5 vuotta viimeisestä ostosta ja markkinointirekistereiden uutiskirjeiden tilaamisen voi lopettaa omalla ilmoituksella uutiskirjeen mukana toimitettavalla peruutusmahdollisuudella. Henkilötietoja voidaan säilyttää pitempikin aika, mikäli lainsäädäntö sen vaatii.

Henkilötietoja tarvitaan yhdistystoimintaan, sen ylläpitoon ja kehittämiseen. Yrityksellä on huolella valittuja, luotettavia yhteistyökumppaneita, joita tarvitaan esim. tietojen säilytystä, analytiikkaa, markkinointia tai viestintää varten. Heidän kanssaan olemme laatineet kattavat tietosuoja-, tietoturva- ja tiedonkäsittelysopimukset. Niissä on otettu huomioon lainsäädäntö sekä EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset. Yrityksemme henkilötiedot sijaitsevat suojatuissa konesaleissa kryptatuissa tietokannoissa, joihin pääsy on rajoitettu. Järjestelmien, konesalien sekä prosessien tietoturvat ovat korkealla tasolla ja suojattu tietomurtoja vastaan. Yhteistyökumppaneillamme ei ole lupaa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tai jakaa niitä eteenpäin. Yhteistyökumppaneillamme on luotettavat ja tarpeelliset tietoturvat suojaamassa meidän yrityksemme henkilötietoja

Omien henkilötietojen tarkastusoikeuspyynnöt sekä tietojen korjaus- ja oikaisuvaatimukset tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle joko sähköpostilla tai postitse.

Rekisteröidyllä on oikeus saada itselleen rekisterinpitäjältä häntä koskevat henkilötiedot, oikeus niiden oikaisemiseen, poistamiseen, rajoittamiseen, vastustamiseen ja siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen.  

Rekisterinpitäjä:
Karjalan Kalamiehet
tietosuojavastaava
Y-tunnus: 0312736-5
Myllytie 20, 59800 Kesälahti
Puhelin: +358 50 349 2444
toimisto@karjalankalamiehet.fi
www.karjalankalamiehet.fi